Studia Podyplomowe

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy

 


pracuje w dniach:

poniedziałek – 8.00-16.00
wtorek – 8.00-16.00
środa – 8.00-16.00
czwartek – 8.00-16.00
piątek – 8.00–16.00

sobota - każdy zjazd słuchaczy studiów podyplomowych - 8.00-15.30